Coaliția 52

Coaliția 52 a apărut ca o nevoie urgentă de încurajare a dialogului între societatea civilă și autoritățile publice și de îmbunătățire a cadrului legal existent, fiind formată din cetățeni și asociații legal constituite, care cunosc și au exersat aplicarea Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică din România, cu precădere în cadrul proiectului strategic "Partener Activ și Implicat", derulat de către Academia de Advocacy.

Misiunea Coaliției 52 este de a apăra, promova și stimula dialogul civic prin utilizarea intensivă, corectă, onestă și aplicată a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică din România.

În prezent, din Coaliția 52 fac parte peste 400 de cetățeni și asociații legal constituite, care cunosc și au exersat aplicarea Legii nr.52/2003, lista adeziunilor fiind permanent deschisă.

Prima acțiune  a coaliției a constat în  promovarea  unor  îmbunătățiri ale Legii nr.52/2003, care să garanteze consultări publice corecte și oneste, în baza reglementării unor reguli minimale unitare de organizare a procesului de consultare publică, a unor termene rezonabile de consultare publică aliniate la standardele UE și a sancțiunii directe și imediat aplicabile conducătorilor autorităților publice pentru nerespectarea Legii nr.52/2003.

În mai puțin de 3 luni, reprezentanții Coaliției 52 au reușit promovarea amendamentelor proprii, spre dezbatere, în Parlamentul României, prin asumarea și inițierea unei propuneri legislative de modificare a Legii nr.52/2003 de către un grup de 15 parlamentari, senatori și deputați, membri ai tuturor grupurilor parlamentare.

În acest moment, propunerile legislative de amendare a Legii 52/2003 promovate de Coaliția 52 au fost integrate în noua Lege 281/2013 de modificare a Legii 52/2003.