Campania C52 de monitorizare a transparenței autorităților publice locale și centrale, prin prisma Legii 52/2003

Prin intermediul unei platforme on-line, lunar, autoritățile publice locale și centrale responsabile cu implementarea Legii 52/2003 vor primi, în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, o solicitare standardizată de informații de interes public cu privire la gradul de aplicare a prevederilor Legii 52/2003, pe cele trei niveluri de intervenție reglementate: informarea, consultarea publică și analizarea opiniilor înainte de adoptarea deciziei. Solicitarea în baza Legii 544/2001 va avea același conținut pentru a asigura unitatea și comparabilitatea datelor procesate.

Lunar, într-un mod consecvent, constant și relevant, datele se vor centraliza, reprezenta grafic și disemina public prin intermediul platformei on-line, în baza unei aplicații de automatizare și elaborare  infografice, pe baza datelor colectate.

Platforma online prezintă deasemenea un modul informativ privind sensul, principiile, instrumentele și avantajele Legii 52/2003 pentru cetățeni, organizații ale societății civile și autorități publice, un modul de alerte pentru nerespectarea Legii 52/2003, un modul dedicat anunțurilor și materialelor aferente dezbaterilor publice și un modul dedicat popularizării poveștilor de succes.

Toate aceste informatii le gasiți accesând platforma online. Vă invităm sa participați la monitorizarea aplicării Legii 52/2003, înscriindu-vă in această campanie.

 

Campania C52 de informare și conștientizare cu privire la sensul, drepturile și beneficiile Legii 52/2003

Campania C52 de informare și conștientizare presupune organizarea unei serii de 8 sesiuni informative regionale de prezentare a sensului, principiilor, instrumentelor și avantajelor Legii 52/2003 pentru diferite grupuri interesate, cum ar fi cetățenii, organizațiile societății civile și/sau autoritățile publice, a misiunii, demersurilor și rezultatelor Coaliției 52, a platformei on-line și a celorlalte acțiuni planificate ale proiectului.

Vă invităm să participați la unul din evenimentele de informare vizibile în secțiunea evenimente, prin înscriere aici.

 

Campania C52 de consolidare a capacității organizațiilor societății civile de a se implica în procesul decizional public, utilizând Legea 52/2003

Campania C52 de consolidare a capacității organizațiilor societății civile de a se implica în procesul decizional public se bazează pe sesiuni interactive de informare, instruire, exersare și motivare în a utiliza instrumentele specifice Legii 52/2003 și a Legii 544/2001, printr-o abordare integrată, bazată pe rigoare, consecvență, eficiență și profesionalism.

Tematicile cheie ale sesiunilor dedicate consolidării organizațiilor vor viza în principal: exersarea concretă, reală a solicitărilor de informații de interes public în baza celor două legi (52/2003 și 544/2001) și evaluarea constructivă a răspunsurilor primite; exersarea concretă, reală a formulării structurate, documentate și argumentate a unei opinii publice, proprii sau a organizației, și evaluarea constructivă a impactului ei asupra formei finale a actului normativ vizat; conștientizarea avantajelor dezbaterilor publice procedurate, în raport de tematică, nevoi, stadiul procesului de consultare publică și specificul grupurilor țintă vizate de respectiva regleentare.

Sesiunile de consolidare (prin informare, instruire, exersare și motivare) vor fi urmate, la solicitarea participanților, de activități punctuale de asistență tehnică în aplicarea Legii 52/2003 și a Legii 544/2001, în demersuri reale asumate ulterior de aceștia.

Vă invităm să participați la una din sesiunile de instruire vizibile în secțiunea evenimente, prin înscriere aici.

 

Inițierea procesului de consolidare a capacității interne a Coaliției 52 prin întărirea și recunoașterea leadership-ului coaliției, planificare strategică și instruire în advocacy și campanii C52 de influențare a deciziilor publice de la nivel local, regional și/sau național

Comitetul Directiv al Coaliției 52 va fi însărcinat cu elaborarea și planificarea implementării strategiei coaliției, având inclusiv sarcina de a implica participativ în acest proces membri coaliției din teritoriu.

În susținerea acestui întreg proces de consolidare a capacității interne a Coaliției 52, Academia de Advocacy va asigura instruire în leadership, planificare strategică participativă și advocacy, precum și asistență tehnică de proces membrilor cheie și liderilor regionali implicați în această activitate.

Pentru ca procesul de consolidare internă a Coaliției 52 să fie unul durabil și sustenabil pe termen lung și foarte lung, proiectul își propune, prin obiectivele sale specifice, inclusiv consolidarea externă a Coaliției 52, complementar și integrat consolidării interne.

În vederea consolidării în plan extern a Coaliției 52, s-a prevăzut stimularea inițierii de campanii de advocacy de către liderii regionali ai coaliției, urmând ca aceștia să fie sprijiniți, pe de o parte, prin suportul și susținerea campaniilor lor de către restul coaliției, iar pe de altă parte, prin expertiză și asistență tehnică din partea Academiei de Advocacy și Comitetul Director al C52.