Radu BĂLĂNEAN este preşedinte al Federaţiei Regionale a Patronatelor IMM din Regiunea Centru, vicepreşedinte al al Corpului Profesioniştilor în Lobby, vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private, Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), preşedinte al Institutului de Traning, Studii şi Cercetări ITSC şi al Institutului Naţional de Dezvoltare Integrată a Ariilor Protejate din România. Este licenţiat în psihologie, ingineria protecţiei mediului şi teologie, absolvent de masterat în Managemenet organizaţional şi Resurse Umane, Teologie Istorică, Religii Comparate, doctorat în teologie şi un doctorat în curs de finalizare în sociologie.

Din 1999 în Consiliul Director a CNIPMMR şi fondator al Consiliului Local IMM Tîrgu-Mureş îm 2000, fondator al Federaţiei Patronatelor IMM din Regiunea Centru în 2004 şi fondator a peste 10 organizaţii neguvernamentale. Parte a mai multor structuri de dialog sau parteneriat social la nivel local, judeţean şi naţional. A desfăşurat nenumărate activităţi de apărare a intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii  din anul 2000, atât la nivel local cât şi la nivel judeţean, regional şi naţional prin poziţia în organizaţiile menţionate.

A realizat mai multe activităţi de advocacy începând cu anul 2000, prin organizaţiile neguvernamentale pe care le-a condus sau din conducerea cărora face parte, pentru întreprinzători dar şi pentru alte categorii socio-profesionale. A coordonat şi/ sau realizat mai multe evenimente pentru reprezentarea intereselor societăţii civile organizate în raport cu atutorităţile locale, judeţene, naţionale şi europene.

A absolvit cursurile de specialist în Lobby impreună cu o echip considtentă din regiunea Centru şi a devenit liderul regional al Corpului Profesioniştilor în Lobby în Regiunea Centru. A realizat şi coordonat cu echipa sa în colaborare cu Academia de Advocacy, mai multe Audieri Publice cu impact local dar şi naţional privind transparenţa decizională dar şi decizii cu impact asupra societăţii civile sau a instituţiilor de învăţământ.

A coordonat în calitate de lider regional activitatea Coaliţiei 52 la nivelul Regiunii Centru în toate activităţile privind dezbaterile şi promovarea modificării  legislaţia de reglementare a transparenţei decizionale. A participat la mai multe audieri publice naţionale, organizate de catre Academia de Advocacy, în calitate de coordonator regional sau depozat

Este prezent în viaţa publică şi in mass-media ca reprezentant al societăţii civile atât în calitate de reprezentant al întreprinderilor mici şi mijlocii cât şi în calitate de reprezentant al unor organizaţii neguvernamentale de promovare al tinerilor şi activităţi în serviciul comunităţii.  Este o persoană publică, cu rol activ în promovarea creşterii rolului societăţii civile organizate în guvernare locală, judeţeană, naţională şi europeană, promovând principiile  democraţiei participative, fiind solicitat frecvent ca lider de opinie.